Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Regning (tall, prosent, brøk, gange)

Tall og tallregning
Addisjon
Avrundingsregler
De fire regneartene
Desimaltall
Divisjon
Hoderegning
Kvadratrøtter
Logaritmer
Multiplikasjon
Overslagsregning
Parentesregning
Partall/Oddetall
Potenser
Primtallsfaktorisering
Prosentregning
Subtraksjon
Tall på standardform
Tallfølger
Negative tall
Brøkregning
Brudden brøk
Forkorting
Fellesnevner
Utvidelse
Tallsystemer
Plassverdisystem
Titallsystem
Binære tall
Sekstitallsystem
Rekker
Endelige rekker
Geometriske rekker

Hopp over bunnteksten