Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Deling for hånd, hvordan det skrives

Spørsmål:

Halvard, 9

Hei,

Jeg har fått en mattelekse jeg ikke skjønner. Selve regnestykkene er ikke vanskelige, jeg har løst dem, men det er regnemåten vi skal bruke jeg ikke skjønner. Det er deling, for eksempel 82:2. Under 8-tallet er det to ruter, og under 2-tallet er det først et mellomrom, så tre ruter (nedover), sånn som dette:

 Kan dere forklare meg hvordan jeg kommer fram til svaret ved å bruke de rutene?

Svar:

Hei, Halvard!

Vi begynner med å dele opp 82 i første siffer (8) og andre siffer (2) og husker at vi deler med tallet 2.

Del første siffer (8) med tallet etter dele-tegnet (2), altså finn ut hvor mange ganger man må legge til 2 for å få 8. Svaret er 4 og skrives ned til høyre for likhetstegnet.(Fig.1) Gang tallet som står til høyre for likhetstegnet (4) med tallet vi deler på (2), altså 4 ganger 2 er 8. Dette svaret skal i ruten rett under det første sifferet (8).(Fig.2) Trekk fra det første sifferetet (8) tallet som står i ruten under, 8 minus 8 er lik 0 og skriv svaret i den tomme ruten rett under.(Fig.3)

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Nå kommer vi til mellomrommet ditt. Samme siffer som står over mellomrommet (det andre sifferet, 2), skriver du i første rute under mellomrommet. Det står nå 02 og vi har to tomme ruter under toeren.(Fig.4) Del det andre sifferet (2) med tallet 2 og skriv svaret til høyre for 4. Altså hvor mange ganger man må legge til 2 for å få 2, er lik 1.(andre siffer i svaret) (Fig.5)

Fig.4 Fig.5

Nå skal du gange sammen det siste tallet du kom frem til (1) med tallet du deler med (2) og skrive produktet i den tomme andre ruten under mellomrommet.(Fig.6) Nå trekker du fra ruten rett under mellomrommet tallet som står i ruten under og skriver svaret i den nederste ruten, 02 – 2 = 0. (Fig.7) Fordi svaret er 0 er vi ferdige og svaret på oppgaven er det som står etter likhetstegnet, 41.(Fig.8)

Fig.6 Fig.7 Fig.8

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten