Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Uekte brøk til et blandet tall

Spørsmål:

Anja, 10

Hvordan kan jeg gjøre om uekte brøker til blandete tall?
a)236.
b)123.
c)558.

Svar:

Hei, Anja!

Det er to måter vi kan gjøre en uekte brøk om til blandet tall:

1) Summer nevneren med seg selv helt til summen er mindre eller lik telleren. Hvis summen er mindre enn telleren, er differansen mellom telleren og summen en rest.

2) Divider telleren med nevneren. Hvis du får et helt tall som svar, er du ferdig, ellers trekker du produktet av kvotienten og divisoren fra telleren og får en rest.

a) 236:

Ifølge alternativ 1):

6+6+6=18

Her ser vi at det er 3 seksere vi kan summere og få et svar som er mindre enn 23. (Prøver vi med fire seksere, vil summen være større enn 23). Siden summen er mindre enn 23, finner vi differansen mellom 23 og 18. Det er 5. Dette betyr at vi har en femmer som rest.

Svar: 236=356

Alternativ 2):

En brøkstrek betyr det samme som divisjon, altså 236 kan skrives som

23:63,8333

Dette betyr at seks går hele 3 ganger opp i 23. Men 6 multiplisert med 3 er likt 18 som er mindre enn 23. Resten er differansen mellom 23 og 18, som er 5.

Svar:236=356

b) 123:

Alternativ 1):

12=3+3+3+3.

Her ser vi at vi har 4 treere i 12, og ingen rest.

Svar: 123=4

Alternativ 2):

12:3=4.

Svar: undefined0 

c) 558:

I denne oppgaven ser vi at telleren er et stort tall, og derfor er det enklest å bruke alternativ 2).

558=55:8=6,875

Vi ser at 8 går opp i 55 hele 6 ganger. Vi har en rest på 7, fordi differansen mellom 55 og 48 er 7.

Svar:558=678

I spillet "Brøkreser" kan du øve deg på brøkregning!

Vennlig hilsen,
Oraklet