Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hvorfor +, -, x og :?

Spørsmål:

Bjørn, 10

Hvorfor er det +, -, : og x?

Svar:

Hei, Bjørn!

Det har jeg aldri tenkt på før, men da jeg begynte å lese litt om det, kom det fram at det var ganske mye rart involvert.

Før 1500-tallet brukte de europeiske matematikerne ingen symboler, kun ord og beskrivelser av det de skulle gjøre. Som du sikkert kan tenke deg, ble det ganske langt, og tungt å holde styr på. I den arabiske verden var de som vanlig på den tiden litt i forkant, men det ser ikke ut til å ha påvirket symbolene veldig.

+-tegnet er en kort måte å skrive &, og det tegnet betyr "og". Når det gjelder addisjon, er ikke det så rart, for vi kan jo også i dag si at «5 og 3 blir 8». Pluss kommer selv fra latin, og betyr «mer». Da de startet med symbolsk regning, og ikke bare ord, brukte mange først P i stedet for +. For minus brukte de M. Deretter puttet de en strek gjennom stammen på P-en, og en tilde (~) over M-en.

Tegnet – kommer antageligvis fra streken de satte over M-en sin. En annen mulighet er at det har blitt til etter at folk skrev M på en latere og latere måte.

× er et andreaskors. Før det ble brukt til multiplikasjon, hadde noen brukt det til både divisjon og addisjon først! At det ble multiplikasjon, er nesten litt tilfeldig, for det kommer at av at mange leste boken til han som brukte det først, og tok etter samme bruken selv. Den tyske matematikeren Gottfried Leibniz kritiserte bruken av tegnet, for han mente det lignet for mye på x, som brukes for en ukjent eller ubestemt. Han fikk delvis viljen sin, for nå bruker mange ikke-engelske land det han foreslo, nemlig · .

Kolon ( : ) ble først brukt i 1633, men da kun til å betegne forhold, ikke divisjon. Den bruken ser du fortsatt mye på kart. Igjen var det Leibniz som satte standarden -- han begynte å bruke det som divisjon også.

Den korte oppsummeringen av spørsmålet er vel egentlig at det er litt tilfeldig, for det meste er fordi en forfatter som ble mye lest hadde brukt akkurat det symbolet.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten