Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva er fellesnevner?

Spørsmål:

Saedaah, 16

Hva er fellesnevner?

Hvordan finner jeg den?

Hva brukes den til?

Svar:

Hei, Saedaah!

Hva er fellesnevneren?
Det er tallet som er delelig med alle nevnere i brøkene dine.

Hvordan finner vi fellesnevneren?
Vi skal se på tre måter å finne fellesnevneren på.

  1. Sjekk først om den største nevneren i alle brøkene er fellesnevneren - altså er den største nevneren delelig med alle de andre nevnere?
    Hvis ja, har du funnet fellesnevneren.

Eksempel 1
Finn fellesnevneren for

12,14,18

Den største nevneren er 8. 8 er delelig på både 4 og 2 derfor er 8 fellesnevneren.

Hva hvis det største tallet ikke er nevneren?

  1. Produktet av alle nevnere er fellesnevneren.
    Multipliser alle nevnere og svaret er fellesnevneren. Dette er en rask måte å finne fellesnevneren og det fungerer bra når nevnere er små tall. Hvis nevnere er store tall, vil denne produktet bli enda større tall. Dette vil gjøre utregningene vanskeligere og øke muligheten for slurvefeil.

Eksempel 2

Finn fellesnevneren for

16,15

6 er ikke delelig med 5, så 6 er ikke fellesnevner for brøkene. Siden nevnere er små tall, multipliserer vi disse og fellesnevneren er 30.

Alternavtivt: Se på 5- og 6-gangen i den lille gangetabellen.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Nå ser du at det er ett tall som både er med i 5- og 6 - gangen. Tallet 30 er det minste tallet som er delelig med både 5 og 6.

  1. Bruk primtallsfaktorisering til å finne fellesnevneren.
    Husker du ikke hva primtallsfaktorisering betyr? Svaret finner du i høyre spalte under "Se også".

Eksempel 3

Finn fellesnevneren for

118,512

18 er ikke delelig med 12, så 18 er ikke fellesnevner. Hvis vi multipliserer 12 og 18, får vi 216 som fellesnevner. Dette store tallet er upraktisk å bruke som fellesnevner. Prøv å trekke sammen brøkene og bruke 216 som fellesnevner!

La oss heller primtallsfaktorisere nevnerne.

18=29=233

12=43=223

Fellesnevneren er produktet av primtallene (men husk at disse skal være med i produktet like mange ganger som det største antallet ganger de er med i en av nevnere, det vil si 2 er med to ganger og 3 er med to ganger)

Fellesnevneren er

2233=49=36

Eksempel 4

Finn fellesnevneren til

512,15,1330

Hvilket tall er delelig med alle tre nevnere? 30 som den største nevneren er ikke delelig med 12, og derfor kan ikke brukes som fellesnevner. Multiplikasjon av nevnerne gir oss 1800. Vi har ikke lyst å regne med dette tallet, så la oss primtallsfaktorisere nevnerne.

5=15

12=43=223

30=65=235

Fellesnevneren er produktet av primtallene(husk å ha med tallet 2 to ganger fordi det er med i tallet 12 to ganger),

2235=60

Og nå har vi funnet den minste fellesnevneren for disse tre brøkene.

Hva brukes fellesnevneren til?

Hver gang brøker skal trekkes sammen eller trekkes fra hverandre, må de ha samme nevner.

Eksempel

512+310+16=

Legg merke til at 12 ikke er delelig på 10. Ved hjelp av primtallsfaktorisering finner vi fellesnevneren.

12=223

10=25

6=23

Fellesnevneren er

2235=60

Nå kan vi utvide brøkene og regne ut.

512+31016=55125+36106110610=2560+18601060=3360(=1120)

Svaret i parantesen er det endelige svaret - etter at vi har forkortet brøken med 3.

I spillet vårt Brøkreser(midt på siden) kan du øve deg på å finne fellesnevneren for forskjellige brøker.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten