Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Romertallenes historie

Spørsmål:

Elif, 13

Kan du fortelle meg om historien bak det romerske tallsystemet og hvordan det spredde seg?

Svar:

Hei, Elif!

Fra det 8. århundre f. Kr. holdt etruskerne til i Etruria, som i dag er Toscana og regionen Latinum. Og nå lurer du kanskje på hva Etruria har med romertallene å gjøre? Vel, romertallene ble funnet opp hundrevis - kanskje tusenvis - av år før den romerske sivilisasjonen oppstod. Flere århundrer før Julius Cæsar levde oppfant blant annet etruskerne (men også andre folkegrupper) talltegn som hadde samme skriftform og struktur som de opprinnelige romerske talltegnene. I begynnelsen var Roma dominert av etruskerne, og derfor tyder alt på at romertallene stammer fra dem.

Romertallene er et tallsystem som blir dannet ved hjelp av symboler. Følgende talltegn blir brukt:

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Her er det viktig å huske at dette er talltegnene slik vi kjenner dem i dag - det er jo våre (latinske) bokstaver, ikke sant? Den opprinnelige formen var annerledes, men fordi likheten var stor, ble disse gjennom årene erstattet med våre latinske bokstaver. Talltegnene I, V og X er de eldste tegnene, og de ble brukt til å representere sine verdier allerede før alfabetet ble funnet opp.

Som de fleste av oldtidens systemer, var den romerske tellingen ordnet etter et addisjonsprinsipp. Dette betyr at et tall ble dannet ved å sette talltegnene ved siden av hverandre, med de største talltegnene lengst til venstre, og så si at dette angav tallet som var summen av verdiene til talltegnene man brukte. Et eksempel:

CLXXXVII = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 = 187

Romerne innførte også noen regler for lettere å skrive enkelte tall. En av disse sier at hvis vi plasserer et talltegn til venstre for et siffer med høyere verdi, må det trekkes fra. Her er et par eksempler:

IV ( = 5 - 1 =) 4
IX (= 10 - 1 = ) 9
XIX (= 10 + 10 - 1 = ) 19
XL (= 50 - 10 =) 40


Hvor lett tror du det var å regne med romertallene? Hva med å summere CCXXXII og MCCXXXI? Uten å oversette disse til vårt nåværende system, er det svært vanskelig for oss, om ikke umulig. Men gjett hva? Dette mente også de romerske regnskapsførere, og de brukte alltid abacus (kuleramme) for å utføre regnestykker i stedet for å bruke tallsystemet sitt. Noe av det fine med vårt tallsystem, som gjør det enklere enn romertallene, er at det ikke bare kan brukes til å angi tall, men også til å regne på dem.

Informasjonen over er hentet fra boken "Tallenes kulturhistorie 2" av Georges Ifrah der du også kan finne tegninger av de opprinnelige romertallene og hvordan deres form gradvis gikk over til våre latinske bokstaver.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten