Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Funksjonsdrøfting

Funksjonstyper
Proporsjonale funksjoner
Omvendt proporsjonale funksjoner
Lineære funksjoner
Kvadratiske funksjoner
Funksjonsdrøfting
Grafisk framstilling
Nullpunkt
Skjæringspunkt
Derivasjon
Derivasjon av sum
Derivasjon av produkt
Derivasjon med kjerneregel
Derivasjon av eksponentialfunksjoner
Derivasjon av logaritmefunksjoner
Integrasjon
Ubestemt integral
Bestemt integral
Integrasjon ved variabelskifte
Delvis integrasjon
Økonomi
Kjøp og salg
Budsjett og privatøkonomi
Grenseverdi

Hopp over bunnteksten