www.matematikk.org

Hva er mest, 8 av 125 eller 16 av 200?

Spørsmål:

Sagal, 12

Hei, jeg lurer på hva som er mest av 8 av 125 eller 16 av 200?

og Hvordan finner man det ut? :)

Svar:

Hei, Sagal!

Det du spør om er hvilken av brøkene 8125 og 16200 er størst. Her kan du tenke at du deler en kake i 125 biter og tar 8 biter. Vil dette være mer enn om du deler den samme kaken i 200 biter og tar 16 av disse? Umulig å si eller hva? Hvis vi derimot deler kaken begge ganger i like mange biter, så vil vi kunne si noe hva som vil være mest. Så for at vi skal kunne sammenligne to brøker, må de ha samme fellesnevner. Fellesnevneren er tallet som begge nevnere går opp i. Tallet som både 125 og 200 går opp i er 1000. Vi utvider begge brøkene slik at de begge får fellesnevner (husk at det du gjør i nevneren, må du også gjøre i telleren):

 8125=881258=641000 

 16200=1652005=801000 

Nå ser vi at den andre brøken (16200=801000) er størst, fordi den har størst nevner.

Mer om brøker kan du lese om her: 

http://www.matematikk.org/trinn8-10/artikkel.html?tid=125848&within_tid=125845

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 16.03.2014 Endret: 19.03.2014