Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Geometri (passer og linjal, areal og omkrets)

Areal
Geometriske objekter
Figurer
Trekant
Firkant
Sirkel
Speiling
Rotasjon
Parallellforskyving
Formlikhet og kongruens
Periferivinkler
Konstruksjon
Konstruerbare vinkler
Halvering av vinkler
Normaler, oppreising og nedfelling
Trekanter
Koordinatsystem
Omkrets
Overflate
Parallellforskyvning
Pytagoras læresetning
Trekantberegninger generelt
Trigonometri
vinkelberegninger vha sinus, cosinus, tangens
sinussetningen/sinusproporsjonen
Vektorer
Vektorregning
Vektorer på koordinatform
Parallellitet og ortogonalitet
Beregning av lengder, vinkler og areal
Likning for plan
Vinkel
Volum

Hopp over bunnteksten