Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Avrundingsregler for desimaltall

Spørsmål:

Anniken, 12

Hvordan runder man av desimaltall til nærmeste hele tall og runder av tall med flere desimaler til færre desimaler?

Svar:

Hei, Anniken!

 

Regel 1

Avrundingsregler for desimaltall med flere desimaler til tall med færre desimaler
Se på nærmeste siffer til høyre for det antallet desimaler du skal avrunde til

- er dette sifferet 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundes forrige siffer oppover med 1
- er sifferet 0, 1, 2, 3 eller 4 beholdes forrige siffer


Eksempel 1

Rund av 4,58742 til to desimaler. Nå må vi gå til det tredje sifferet etter kommaet - her står det 7, og vi øker siffer nummer to etter kommaet med 1.

4,58742 avrundes til 4,59

Eksempel 2
Rund av 4,58742 til tre desimaler. Nå må vi gå til det fjerde sifferet etter kommaet - her står det 4, og vi skal ikke gjøre noe med siffer nummer tre etter kommaet. 

4,58742 avrundes til 4,587

Regel 2

Når vi skal runde av til nærmeste hele tall ser vi på første siffer rett etter kommaet.

- er sifferet 0, 1, 2, 3 eller 4 tar vi vekk alle desimalsifrene og beholder det hele tallet slik som det var
- er sifferet 5, 6, 7, 8 eller 9 tar vi vekk alle desimalsifrene og øker det hele tallet med 1


Eksempel 3

Rund av 6,4998 til nærmeste hele tall. Første siffer etter kommaet er 4. Vi skal ta vekk desimalsifrene og beholde det hele tallet slik det var.

6,4998 avrundes til 6

Eksempel 4
Rund av 65,712 til nærmeste hele tall. Første siffer etter kommaet er 7. Vi skal ta vekk desimalsifrene og legge til 1 på det hele tallet.

65,712 avrundes til 66

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten