Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Om romertall

Spørsmål:

Henrik, 9,5

Hva er romertall?

Svar:

Hei, Henrik!

Romertall er en måte å skrive tall på, som ikke egner seg til å regne med. De har navnet sitt fordi de ble brukt i romerriket. I dag er de mest brukt til å gi årstall, korte lister og sidetall før de virkelige sidetallene begynner i bøker. Her er en tabell:

 

Våre tall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Romertall I II III IV V VI VII VIII IX X
Våre tall 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Romertall X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC C
Våre tall 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Romertall C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M

 

1996 er 1000, så 900, så 90 og så 6, som i romertall blir MCMXCVI. 2006 er MMVI.

Logikken er at man har egne tegn for 1, 5, 10, 50, 100, 500 og 100, og istedet for å ha fire etter hverandre trekker vi fra ved å sette et mindre tegn foran et større. For eksempel 4 kunne man jo skrevet som IIII, men istedenfor skriver vi IV.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten