Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Store romertall

Spørsmål:

Jaran, 13

Jeg lurer på hvordan man kan skrive 50000012324 som et romertall.

Svar:

Hei, Jaran!

Romerne hadde ikke noe godt system for å håndtere veldig store tall. De skrev M for 1000, D for 500, C for 100, L for 50, X for 10, V for 5 og I for 1, og satte disse tegnene sammen etter visse regler.

Med disse tegnene kunne de ikke skrive så store tall som det du nevner, men for å skrive tall som var større enn 1000, satte de noen ganger en strek over M-en, slik: M¯. Det skulle bety at man ganget med tusen, sånn at M¯ stod for 1 000 000, altså én million.

Dette trikset brukte de noen ganger med D og C også.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten