www.matematikk.org

Fra brudden brøk til vanlig brøk

Spørsmål:

Kari, 16

Hvordan gjør jeg om denne:

2375?

Svar:

Hei, Kari!

 

Dette er en brudden brøk. En brudden brøk består av en brøk i telleren, en brøk i nevneren og en hovedbrøkstrek mellom dem. Brøken a/b er telleren og brøken c/d er nevneren i denne brudnebrøken. Det er en brøkstrek mellom disse to brøkene.

Løsningsforslag:
Vi utvider den brudne brøken (multipliser både telleren og nevneren i den brudne brøken med den omvendte brøken til nevneren).

2375=23577557

På denne måten forkorter vi og får 1 i nevneren i den brudne brøken.

 23577557=23571=2357=1021

 

Regnestykket løst fortløpende.

 

Svar:2375=1021

"Huskelapp": Det kan hende at du kommer over følgende løsningsforslag (eller huskelapp).

Telleren i telleren multipliseres med nevneren i nevneren (2 og 5) og nevneren i telleren multipliseres med telleren i nevneren (3 og 7) slik at svaret er 10/21.

Denne huskelappen er bare en forkortet utgave (mellomregningene er utelatt) av Orakelets løsningsforslag.

Merknad: Husk at du kan ha en brudden brøk selv om telleren eller nevneren er et helt tall. Et eksempel er

5611

Da løser vi det på følgende måte:Løsningen av (5/6)/11: Først skrives 11 hele om til 11/1 og den brudne brøken utvides emd 1/11 og nevneren kan forkortes litt og dermed er det kun 5/6 multiplisert med 1/11 i telleren igjen. Svaret er 5/66.

 

Ønsker du å øve på dette, kan du gjøre det i spillet vårt Brøkreseren. (helt nederst på siden finner du "Brudden brøk").

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010