Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fra brudden brøk til vanlig brøk

Spørsmål:

Kari, 16

Hvordan gjør jeg om denne:

2375?

Svar:

Hei, Kari!

 

Dette er en brudden brøk. En brudden brøk består av en brøk i telleren, en brøk i nevneren og en hovedbrøkstrek mellom dem.

Løsningsforslag:
Vi utvider den brudne brøken (multipliser både telleren og nevneren i den brudne brøken med den omvendte brøken til nevneren).

2375=23577557

På denne måten forkorter vi og får 1 i nevneren i den brudne brøken.

 23577557=23571=2357=1021

 

 

Svar:2375=1021

"Huskelapp": Det kan hende at du kommer over følgende løsningsforslag (eller huskelapp).

Denne huskelappen er bare en forkortet utgave (mellomregningene er utelatt) av Orakelets løsningsforslag.

Merknad: Husk at du kan ha en brudden brøk selv om telleren eller nevneren er et helt tall. Et eksempel er

5611

Da løser vi det på følgende måte:

 

Ønsker du å øve på dette, kan du gjøre det i spillet vårt Brøkreseren. (helt nederst på siden finner du "Brudden brøk").

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten