www.matematikk.org

60 graders vinkel

Spørsmål:

Kim, 15

Hvordan konstruerer jeg 60° med passer og linjal?

Svar:

Hei, Kim!

Nå skal vi vise skritt for skritt hvordan du ved hjelp av passer og linjal konstruerer en 60o vinkel.

 1. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A.
 2. Sett passerspissen i punktet A og slå en bue som krysser linjen din til venstre og til høyre for punktet A, en halvsirkel.
 3. Punktet der halvsirkelen krysser linjen til høyre for A, kaller du B.
   
En linje med punkt AEn linje med punkt A Punkt B merkert på samme linje som APunkt B merkert på samme linje som A

 

 1. Behold passeren slik den er og sett den i punktet B.
  Slå en bue slik at den krysser halvsirkelen. Punktet der buen krysser halvsirkelen, kaller du for C.
  Behold avstanden i passeren og sett passerspissen i punktet C. Slå en bue til som krysser halvsirkelen.
 2. Du har delt halvsirkelen i tre like store deler. Men dette betyr at du også har delt 180° vinkel i tre like store vinkler. Hver av disse vinklene er en 60° vinkel.
Vinkelen BAC er en 60 graders vinkel.Vinkelen BAC er en 60 graders vinkel.

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010