Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Geometri, hva er det?

Spørsmål:

Elisabeth, 13

Hva er geometri?

Svar:

Hei, Elisabeth!

Geometri er den delen av matematikken som handler om egenskaper til romlige legemer (kube, kule, prismer, kjegler osv.) og figurenes form (firkanter, trekanter, sirkler osv.) og størrelser.

Geometrien ser på sammenhengen mellom vinkler, sider, sideflater, kanter o.l. og gjør at vi kan utføre mange beregninger i forbindelse med figurene og legemene.

Ordet geometri kommer via latin av det greske substantivet geometria som igjen er satt sammen av ge = jord (-> geo) og metria, en avledning av metron, som betyr "et mål". Ordet kan derfor oversettes med "jordmåling", og det ble i antikken brukt i betydningen "landmålerkunst". På tross av den opprinnelige beydningen av geometri har dette ordet like siden antikken og opp til 1800-tallet i en rekke sammenhenger hatt samme betydning som vårt ord "matematikk". (Hentet fra Ragnar Solvangs bok "Matematisk etymologi", som forøvrig er en artig bok som tar for seg de matematiske ordenes opprinnelse.)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten