Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Arealet til firkanter

Spørsmål:

Julian, 13

Hvordan beregner man arealet av en firkant?

Svar:

Hei, Julian!

En firkant med fire vinkelrette (90 grader) hjørner er enten et rektangel eller et kvadrat (fire like lange sider). Arealet til en slik figur blir bredden ganger høyden. Eksempel: Fotoet på et pass har formen av et rektangel med bredden 3 cm og høyden 4 cm. Arealet av bildet blir 3 ganger 4 = 12cm2 (kvadratcentimeter).

Andre typer av firkanter kan man dele inn i enkle rektangler og trekanter. Disse kan man del for del regne ut arealet på og så addere (legge sammen) for å få firkantets totale areal. (En trekants areal er basen/bunnen ganger høyden delt med to, ettersom to likeens trekanter med én felles side blir en firkant)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten