Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Grader, (bue)minutter og (bue)sekunder

Spørsmål:

Marianne, 32

Hva er 9"9?

Svar:

Hei, Marianne!

Nå vet ikke jeg hvilken kontekst dette kommer fra, så jeg prøver meg med følgende forklaring fra geometrien (hentet fra "Aktiv matematikk, 2Mx" av Voje Johansen, Ommundsen, Onstad og Solvang) :

"Hipparkhos var antakelig den første grekeren som delte sirkelen i 360°. Hver grad ble delt inn i 60 smådeler, og hver av disse smådelene ble delt opp i ytterligere 60 enda mindre deler. Denne inndelingen kom opprinnelig fra babylonerne som innførte den ca. år 300 f. Kr. Ptolemaios kalte bitene som var160 av 1 ° for " de første små delene", og delen som framkom ved neste deling, kalte han "de andre små delene".

Når Ptolemaios' verker ble oversatt til latin, ble "de første små delene" oversatt med "pars minuta prima", og " de andre små delene" oversatt med " par minuta secunda". Herfra kommer våre betegnelser minutt og sekund. I våre dager brukes disse mest i forbindelse med tidsangivelser. Men de har også vært vanlige som vinkelmål:

1(bue)minutt (skrives 1') er 160 av 1°

1 (bue)sekund (skrives 1'') er 160 av 1'

34°17'43'' betyr altså 34 grader 17 minutter 43 sekunder."

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten