www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Like vektorer

Når er to vektorer like?

Like vektorer

To vektorer u=x1,y1 og v=x2,y2 er like (identiske) hvis

  • de har samme lengde og retning.
  • de er koordinatvis like, det vil si x1=x2 og y1=y2.

Selv om to vektorer er like, behøver de ikke å befinne seg på samme sted i planet. De behøver ikke å befinne seg på samme sted i planet for å være like.

Eksempel

Vektoren fra punktet A=-2,1 til B=1,3 beskriver en forflytning bestående av 3 steg i x-retningen, så 2 steg i y-retningen.

Vektoren fra origo O=0,0 til P=3,2 beskriver også en forflytning bestående av 3 steg i x-retningen, så 2 steg i y-retningen. Dette betyr at AB=OP=3,2.

Vektorer AB og OP i koordinatsystemet. Vektorene er parallelle og like lange

Vi kan finne koordinatene til vektorene:

OP=3-0,2-0=3,2

AB=1--2,3-1=3,2 

Vi ser at vektorene er koordinatvis like.

Publisert: 24.06.2015 Endret: 02.07.2015