Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Vektorer

I matematikk og fysikk har vi ofte behov for å beskrive en forflytning fra et punkt til et annet, eller mål som har både størrelse og retning, som for eksempel hastighet: "Bilen kjørte i 80 km/t, i retning nord". For å få til dette bruker vi vektorer. Studie av vektorer kalles lineær algebra.

En vektor i planet er et linjestykke med retning, og tegnes dermed som en pil. En vektor har et startpunkt og et endepunkt (i motsetning til en linje). Lengden til vektoren kalles også for norm.

Vektorer kan noteres på forskjellige måter:

 • I geometri vil en vektor mellom punkt A og punkt B gjerne noteres slik: AB
 • En mer generell notasjon er en bokstav med pil over: u
 • I fysikken bruker en bestemte navn til vanlige størrelser:
  • Strekning: s
  • Hastighet (velocity): v
  • Akselerasjon: a
  • Kraft (force): F
 • I lærebøker hender det vektorer bare blir notert med fet skrift: a
Hopp over bunnteksten