Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Platonske legemer (aktivitet)

Utstyr:

Papirrør:

  • 12 stykker A5 papirark eller 30 stykker A4 papirark 
  • 1 eske 25 mm splittbinders
  • hullmaskin
  • saks
  • 5 mm blomsterpinne
  • en lang og tynn blyant
  • lim

eller

JOVO brikker (plastbrikker som kan settes sammen i kanten)

I snekkerboden - utstyret blir til

Vitensenteret i Trondheim har laget instrukser på hvordan en kan lage papirrør som de fem platonske legemene så lages av. Se "Bygg med papirrør" i høyrespalten.

Dersom en ønsker, bruker man plastbrikkene JOVO til å lage legemene.

Matematikken i aktiviteten

For å kunne bygge de fem platonske legemene må en vite hva kjennetegner de ulike. I tillegg repeterer/lærer en hva regulære figurer er, hva kjennetegner 3D-figurer samt mye mer. Se mer om dette i undervisningsopplegget "Platonske legemer" og temaheftet "Platonske legemer i klasserommet" i høyrespalten.

 

Hvordan differensiere?

Denne aktiviteten kan gjøres på mange forskjellige måter. En kan blir bedt om å lage legemene uten å se på modeller av disse. Det kan ligge allerede ferdige eksemplarer av legemene som en kan se på. En annen tilnærming er å lage legemene på forhånd og heller fokusere på å undersøke kjennetegnene ved de ulike: den geometriske formen hver sideflate har, antallet flater som møtes i et hjørne hos oktaederet og liknende.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten