Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Brette spå

Utstyr:

 • A4-papir eller kvadratisk papir
 • bretteveiledning

Se i høyrespalten under vedlegg for bretteveiledning.

 

Matematikken i aktiviteten

Følg bretteveiledning. Elevene får i oppdrag å finne oppgaver som kan løses med hovedregning. Oppgavene skrives i spåen. La dem utfordre hverandre!

 

Hvordan differensiere?

For enklere utgave av spå, er det best med oppgaver i addisjon eller liknende. Som for eksempel:

 Hvor mange perler er det her?

 

 

  Hva er dette?

 

 • Lag et regnestykke som har 11 som svar.

 • 3+9

   

De minste kan for eksempel tegne prikker slik at den andre eleven skal telle. Eller de kan tegne ulike geometriske figurer og den andre eleven skal gjenkjenne disse og bruke riktig navn på disse.

 

For mer utfordrende utgave av spå, kan alle fire regnearter, brøker, prosentregning, arealberegning, begrepsforklaringer eller liknende anvendes.

Eksempler:

Hva er sannsynligheten for å 1?

 

Hva illustrerer denne figuren?

 

 •  213 

 •  310-20:2

 • Hva er x når x2-2x+1=0?

 • Er 12 det samme som 50%?

 • Hvor mye er 10 dL?
 • Hva er en vektor?
 • Hva er en promille?

 

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten