Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Temahefter i matematikk

I forbindelse med et klasseromsprosjekt som startet i 2001 ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, ble det utviklet temahefter ment som faglig påfyll for lærere i grunn- og videregående skole. Disse heftene kan du laste ned gratis her.

De fleste heftene inneholder både fagstoff, undervisningsopplegg samt forslag til hvordan en kan bruke de forskjellige temaene i prosjektarbeid i skolen.

Noe av formålet til heftene var å gi faglig påfyll og inspirasjon til å arbeide med dissse temaene i skolen. Heftene er utarbeidet etter gammel læreplan, men er fullt mulige å plukke fra i dag også.

Kort om de ulike heftene

Koder i klasserommet av Kristian Ranestad
Dette heftet er et kurs i hemmelige koder og feilrettingskoder. Samtidig er det det ment som et ressurshefte for de som vil arbeide med disse emnene i sin undervisning. Heftet er på 28 sider.

Platonske legemer i klasserommet av Kristian Ranestad
Heftet gir en innføring i platonske legemer og andre polyedre. Heftet kan brukes som ressurshefte for de som vil arbeide med disse emnene i sin undervisning, for eksempel i form av prosjektarbeid. Ideene til prosjektarbeid er beregnet for elever i videregående skole, og er samlet bak i heftet. Heftet er på 41 sider.

Grafteori og optimering av Geir Dahl
Dette heftet gir en kort innføring i grafteori og optimering i grafer, og er spsielt skrevet for matematikklærere i den videregående skolen. Heftet er på 42 sider.

Betinget sannsynlighet, total sannsynlighet og Bayes's setning av Ørnulf Borgan
Formålet med dette heftet er å gi lærere bedre bakgrunn for å oppfylle de kravene læreplanene stiller til kunnskap omkring sannsynlighet. Heftet er på 17 sider.

Bruk av spill og spillteori i matematikkundervisningen av Arne B. Sletsjøe
Her er det utviklet to hefter, et for grunnskolen og et for videregående skole. I heftet studeres spill nærmere, hvor en blant annet ser på forskjellige vinnerstrategier. Heftet er ment å være til hjelp i arbeidet med å finne nye og lærerike måter å formidle matematikk på. Heftet for grunnskolen er på 22 sider, for videregående skole er det på 27.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten