Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Papirfly

Utstyr:

  • A4 - ark til flybretting
  • ark til å notere og regne
  • måleutstyr

Brukerveiledening for bretting og oppgavene for de eldre er å finne i høyrespalten under vedlegg.

Matematikk i aktiviteten

Bruk veiledningen og brett fly. Marker hvor en skal stå og kaste. Strek opp et målebånd, eller merk av for hver meter langs kasteområdet. Kast og mål lengder. Her er fokuset på å måle lengde, finne gjennomsnitt, bruke statistikk og erfare hvor viktig det er å være nøyaktig i brettingen.

Hvordan differensiere?

De yngste kaster flyene og ser hvem som kaster lengst. De litt eldre måler lengdene. De eldre bretter to ulike papirfly hver. Hvert fly kastes to ganger og deltakere skal finne ut hvor langt hvert fly fløy i gjennomsnitt i begge kastene. Deltakere kan ta tiden på hvor lenge flyet er i lufta før det lander. De kan lage en blink på bakken der målet er å lande nærmest mulig. Eller de kan føre statistikk over resultatene av kastene.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten