Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Rakettoppskyting

Utstyr:

  • A4 - papir
  • tape
  • oppskutingsrampe
  • tau

Arbeidstegningen med oppgavene finner du i høyrespalten under vedlegg.

 

Matematikken i aktiviteten

Her skal vi øve på tall, addisjon og posisjonssystem. I tillegg er det både teknologi og design vi tar i bruk når vi skal lage en rakett som flyr rett frem. Elevene skal lage raketten selv, mens læreren er klar med oppskytingsrampen. Mål er sirkler med tau med nummerering fra 2 til 9. Deretter sikter de på mål og prøver å treffe dem. Elevene får fem forsøk. Sifrene de treffer setter de inn i regneoppgaven.

Om de ikke treffer sirklene blir det 1. Hvem får størst sum?

 

Hvordan differensiere?

1. - 2. trinn: Elevene legger sammen tallene de treffer.

3. - 4. trinn: Skriv sifrene inn i regneoppgaven. Hvor mye klarer du å få til sammen? Hva hvis det ikke er valgfritt i hvilken rekkefølge du skriver sifrene inn?

5. -7. trinn: Elevne skal bruke tallene så de kommer nærmest mulig 50. Det er lov å bruke alle fire regnearter.

For å gjøre aktiviteten enda mer utfordrende kan noen av målene være blanke slik at de kan brukes litt som jokere i kortspill (være det tallet man trenger). Tallene kan også være brøker, prosenter og mye mer.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten