Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hoppetau

Utstyr:

  • hoppetau
  • stoppeklokke

 

Matematikk i aktiviteten

Elevene hopper i 1 minutt 3 ganger. For hver gang må en notere hvor mange hopp de klarte. Etter 3 ganger finner en gjennomsnittet av antall hopp.

 

Hvordan differensiere?

1. - 2. trinn: Elevene hopper i 1 minutt og teller hvor mange hopp de klarte. De kan hoppe 2 ganger i 1 minutt og regne ut hvor mange hopp de fikk til sammen.

3. - 4. trinn: Elevene hopper 3 ganger i 1 minutt og multipliserer tallet på hopp for hver økt, med hverandre. De kan gjerne bruke lommeregner.

5. - 7. trinn: Når de hopper skal de samtidig si høyt ei tallfølge, for eksempel en gange i gangetabellen.

Videre: På tilsvarende måte kan man øke vanskelighetsgraden på oppgavene som utføres mens det hoppes. Her kan man bruke for eksempel partall/oddetall/primtall eller egetprodusert tallmønster (dobling, halvering), måleenheter, navn på ulike geometriske figurer eller formelen for omkrets/areal for disse og så videre. 

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten