Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Antall rekkefølger

Utstyr:

- klosser i fire ulike farger (grønne, blå, gule og røde)

Matematikk i aktiviteten

Denne aktiviteten er en enkel introduksjon til kombinatorikk som i bunn og grunn dreier seg om systematisering og opptelling. Hvor mange forskjellige rekkefølger kan en lage med 2 klosser i to ulike farger? Hva med 3 klosser i tre ulike farger? Er det noen sammenheng mellom antall farger og antall rekkefølger?

Hvordan differensiere?

Hvor mange klosser jobber en med? Teller eller multipliserer en antall kombinasjoner for å komme frem til svaret? Klarer en selv å oppdage sammenhengen mellm antall ulike farger og antall rekkefølger (begrepet fakultet)?

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten