Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fiskelykke

Utstyr

Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke objekter det skal fiskes etter, og på hvilken måte det skal fiskes. Vi forklarer én måte å gjøre det på. Du trenger:

  • 60 små skumgummiballer, 30 gule og 30 røde.
  • 3 håver.
  • Sprittusj.
  • A4-ark og blyanter.
  • Et lite oppblåsbart plaskebasseng.

I snekkerboden – utstyret blir til

Skriv partallene opp til og med 8 på de røde ballene og oddetallene til og med 9 på de gule. Ett ensifret tall på hver ball.

Matematikken i aktiviteten - "Et regnestykke blir til"

Barna bestemmer seg for et tall som skrives på en lapp. Deretter bruker de håven til å fiske opp fire baller fra dammen. Tallene på ballene skal brukes til å lage et regnestykke ved hjelp av de fire regneartene. Målet er å få et svar som er så nærme som mulig det tallet de skrev på lappen før de startet å fiske etter ballene.

Kommentar
Alternativt kan en bruke små korker fra for eksempel melkekartongene som legges i en bøtte, og elevene trekker da opp fire korker med hendene.

Hvordan differensiere?

For de minste kan det være lurt å begrense valget av tall til f.eks "Du må velge et tall mellom 10 og 30", mens for de større kan det benyttes videre intervaller, eller la det være helt åpent.

Barna kan oppfordres til å bruke regneartene multiplikasjon og divisjon. I tillegg kan en ta i bruk det faktum at de røde ballene er odde og de gule er partall.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten