Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Ideer til matematikkdag

Matematikkdag er en engasjerende og interessevekkende måte å drive med matematikk på. Forslag til aktiviteter og gjennomføring finner du i høyrespalten.

Det er mange måter å arrangere en matematikkdag på, både når det gjelder tidsbruk og på hvilken måte elevene skal sluses gjennom alle aktivitetene. Bla rundt i aktivitetene for å lese hvordan du selv kan lage utstyret og hvordan en får formidlet matematikken i de forskjellige aktivitetene.

Husk at en ikke trenger å bruke alle postene eller lage alt utstyret i stort format. Det holder lenge med de små utgavene. Ta i bruk det dere måtte ha fra før!

 

En matematikkdag kan ta tid å planlegge. Hvorfor ikke la elevene dine lage og arrangere en slik dag for de andre klassene på skolen? Involver andre fag og benytt dere av store fellesarealer, gymsaler og uteområde. La elevene dine jobbe på postene og være veiledere for de andre elevene som er deltakere. Dette gir god trening i å formidle matematikk!

Hopp over bunnteksten