Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Polynomdivisjon

På barneskolen lærte vi å dividere tall med hverandre. Nå skal vi gjøre det samme med polynomer. Det er en enkel og nyttig teknikk, som absolutt bør være med i vår matematiske verktøykasse.

Polynomdivisjon har store likhetstrekk med vanlig talldivisjon. For de som trenger en oppfriskning, minner vi om framgangsmåten ved å regne ut brøken 1617:

Det som skjer er dette: Vi ser først på de to første sifrene i 161, altså 16. Hva skal vi gange med 7 for å komme så nær som mulig – men ikke over – 16? Svaret er 2, fordi 27=14, mens 37=21.

Vi skriver derfor tallet 2 rett etter likhetstegnet. Etter å ha subtrahert 14 fra 16, og trukket det siste 1-tallet ned, står vi igjen med 21 under streken. Siden 21:7=3, føyer vi til tallet 3 i svaret. Divisjonen går opp, og resultatet blir 23.

Polynomdivisjon er en utvidelse av tankegangen over, og i løpet av dette kurset skal vi lære både om polynomdivisjon og det som kalles delbrøkoppspalting – det kommer vi tilbake til.

Hopp over bunnteksten