Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tips til polynomdivisjon

Her får du noen tips om polynomdivisjon.

Det er ikke til å komme unna at det er en smule kronglete å beskrive polynomdivisjon med ord. Men det blir det jo når man skal beskrive vanlig talldivisjon med ord også, uten at dét er spesielt vrient. Det er ingen grunn til å la seg avskrekke. Har du først jobbet deg gjennom et par eksempler og skjønt systemet, kan polynomdivisjon bli en riktig så trivelig affære. Her får du tre råd på veien:

Tips til polynomdivisjon

  1. Dersom det første polynomet mangler noen ledd, blir oppstillingen lett rotete. Polynomer som x3+1 bør derfor skrives som x3+0x2+0x+1.
  2. Regningen blir mer oversiktlig når leddene i hvert polynom står i riktig rekkefølge. Uttrykk som 2-x bør derfor skrives om til -x+2.
  3. Husk de vanlige brøkreglene: Du kan forkorte eller gange med det samme oppe og nede, uten at brøken endrer verdi.