Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fraktaler i naturen og i matematikken

 

Lyn lager et fraktalt mønster.

I naturen

Fraktale mønstre forekommer ofte i naturen, enten direkte gjennom planters voksemønster, lyn, skyers formasjoner, kystlinjas form eller forgreininger i bekker og elver, eller via kaosteori. Kaosteori kommer blant annet i forbindelse med værvarsling og beregning rundt turbulente strømmer.

Her er tre andre eksempler på fraktale mønstre i naturen:

 

 

Romanescokål Elver Bregner

I matematikken

Fraktaler kommer inn i ulike grener av matematikken som for eksempel måleteori og topologi. Hvis man skal måle kystlinjen av Norge, vil lengden avhenge av hvilken målestav man bruker. Jo mindre målestaven er, jo lengre blir kystlinja.