Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Dragekurven - fra linjestykke

Algoritme

Start med et linjestykke med lengde 1.

  1. Erstatt linjestykket med katetene i en rettvinklet likebent trekant.
  2. Erstatt alle linjestykker med katetene i rettvinklede likebente trekanter. Alle nye vinkler skal være 90°.
  3. Gjenta punkt 2.

Bildet under viser 1. til 4. generasjon. De grå linjene viser generasjonen før.

Dragekurven, generasjon 1 til 4.

   
Her får vi en kurve hvor samlet lengde (L) går mot uendelig - det samme gjelder for Kochkurver.

L=(2)n

Her står n for generasjon nummer n.

Det kan også lages dragekurver med likesidede trekanter hvor toppvinkelen er en annen enn 90°.