Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Geometri - areal og volum

I lynkurset vil vi se på hvordan vi finner areal og volum til geometriske figurer som et kvadrat, en terning og mange andre. Vi vil også se på hvordan vi i spillet Angry Birds kan vite om fuglen treffer en gris eller ikke.

Her vil du se formler og derfor regning med bokstaver. Husk at bokstavregning er en generalisering av utregninger med tall. Vi løser problemer for flere tilfeller og vi slipper å løse et problem fra bunnen hver gang det dukker opp. Det er derfor vi har formler uttrykt med bokstaver. Ofte er algebraiske formler inspirert av eller utledet av geometrien.

Hvor mye kan du om areal og volum? Ta en kort test!

Begrep

 • Algebra

  Algebra er den delen av matematikken som handler om strukturer, relasjoner og kvantiteter. I skolen er algebra ofte brukt som betegnelse på regning med bokstavuttrykk og ligninger.

  Et algebrauttrykk kan være:

  n + n + n + n + n = 5n

  Her har vi lagt sammen n til sammen 5 ganger.

 • Areal

  Areal kalles også for flatemål eller flateinnhold og angir hvor stor en flate er.
  Noen måleenheter for areal er m2, dm2 og cm2.

 • Fart

  Fart er tilbakelagt distanse per tidsenhet.

  Fart måles ofte i km/h, som leses kilometer per time, eller m/s som leses meter per sekund.

  Når noe beveger seg veldig raskt, kan det være hensiktsmessig å bruke km/s.

 • Prisme

  Prisme

  Et prisme er en tredimensjonal figure satt sammen av parallelle, kongruente mangekanter (som topp og bunnflate) og med sideflater som alle er parallellogrammer.

  Har et prisme grunnflate G og høyde h, er volumet lik G · h.

 • Radius

  Radius

  Radius er en linje fra sentrum av en sirkel eller kule og ut til sirkellinja eller kulens overflate. Radiens lengde er den samme, uansett hvor på sirkelen eller kulen du måler.

 • Sirkel

  Sirkel brukes i to betydninger:
  1) Selve sirkellinjen som er den krumme linjen som går gjennom punktene som har samme avstand fra et fast punkt, nemlig senteret i sirkelen.

  2) Flaten som sirkellinjen begrenser.

  Formler (r er radius):
  Areal: A=πr2
  Omkrets: O=2πr

 • Vei, fart og tid

  Sammenhengen er v =s/t , der vei = s, fart = v og tid = t .