Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Et rektangel

Et rektangel er 8 cm langt og 5 cm høyt. Hva stort er arealet til rektangelet?


Vi kan plassere inn fem rader med centimeterkvadrater, og i hver rad er det plass til åtte slike småkvadrater. Det ser slik ut:

Det betyr tilsammen er det plass til 40 centimeterkvadrater. Arealet til rektangelet er 40 cm2.

Når vi tenker på rutemønster, forstår vi at vi kan regne ut arealet til ethvert rektangel ved å multiplisere sammen målene for lengde og bredde. Derfor er arealet A lik lengden l multiplisert med bredden b:

A=lb

Begrep

 • Areal

  Areal kalles også for flatemål eller flateinnhold og angir hvor stor en flate er.
  Noen måleenheter for areal er m2, dm2 og cm2.

 • Arealenheter

  Mål for areal:
  km², m², dm², cm², mm²

  Andre mål:
  1 ar = 100 m2
  1 dekar = 10 ar = 1000 m2 = 1 mål
  (deka betyr 10)

  Omgjøring mellom enheter:
  1 m² = 1 m · 1 m = 10 dm · 10 dm = 100 dm²
  1 dm² = 1 dm · 1 dm = 10 cm · 10 cm = 100 cm²
  1 cm² = 1 cm · 1 cm = 10 mm · 10 mm = 100 mm²

 • Firkant

  Firkant

  En firkant er en geometrisk figur med fire hjørner og fire sidekanter. 

 • Rettvinklet trekant

  En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er rett, altså 90 grader.

 • Trekant

  Trekant

  En trekant er en todimensjonal figur med tre hjørner og tre sidekanter.