Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Et kvadrat

Ønsker vi å finne arealet til et kvadrat med vilkårlig lange sidekanter, må vi finne ut hvor mange kvadratmeter vi kan plassere i kvadratet.

Eksempel 1

Et kvadrat har sidelengde 3 m. Hva stort er arealet til kvadratet?


Spørsmålet blir: Hvor mange kvadratmeter kan plasseres inn i kvadratet?

Vi kan dele opp i kvadratiske ruter med størrelsen 1 m2 ved å dele alle sidene i tre like store deler.


Vi kan altså plassere 9 kvadratmeter inn kvadratet med sidelengde 3m. Arealet til dette
kvadratet er altså 9 m2.

Vi oppdager at vi kan regne ut antall ruter vi kan plassere inn i kvadratet ved å multiplisere sidelengden med seg selv. Vi kan dermed regne ut arealet A av et kvadrat ved hjelp av formelen:

 A=ss      

Bokstaven s står for sidelengde.

Del på Facebook

Del på Facebook

Begrep

 • Areal

  Areal kalles også for flatemål eller flateinnhold og angir hvor stor en flate er.
  Noen måleenheter for areal er m2, dm2 og cm2.

 • Arealenheter

  Mål for areal:
  km², m², dm², cm², mm²

  Andre mål:
  1 ar = 100 m2
  1 dekar = 10 ar = 1000 m2 = 1 mål
  (deka betyr 10)

  Omgjøring mellom enheter:
  1 m² = 1 m · 1 m = 10 dm · 10 dm = 100 dm²
  1 dm² = 1 dm · 1 dm = 10 cm · 10 cm = 100 cm²
  1 cm² = 1 cm · 1 cm = 10 mm · 10 mm = 100 mm²

 • Kvadrat

  Kvadrat

  En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°.

Hopp over bunnteksten