Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Et parallellogram

Parallellogrammet er definert som en firkant der motstående sider er parallelle. Da er disse sidene også parvis like lange, og vinklene er parvis like store.


Her er sidelengdene a=c og b=d. For vinklene gjelder det at u=w og v=x.

Arealet til et parallellogram finner vi ved å dele det opp: Diagonalen deler parallellogrammet i to nøyaktig like trekanter.


Arealet til parallellogrammet er summen av arealene til de to trekantene.

A=gh2+gh2=gh

Arealet til et parallellogram er altså lik lengden (grunnlinjen) multiplisert med høyden. Men merk at vi denne gangen ikke finner arealet ved å mutliplisere sidelengdene i parallellogrammet.

Begrep

 • Areal

  Areal kalles også for flatemål eller flateinnhold og angir hvor stor en flate er.
  Noen måleenheter for areal er m2, dm2 og cm2.

 • Firkant

  Firkant

  En firkant er en geometrisk figur med fire hjørner og fire sidekanter. 

 • Trekant

  Trekant

  En trekant er en todimensjonal figur med tre hjørner og tre sidekanter. 

   

 • Vinkel

  Vinkel

  En vinkel er en geometrisk figur satt sammen av to rette linjer med samme startpunkt. Vinkler måles i grader.