Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Kultur og modellering

Matematikken har gjennom vår sivilisasjons historie, alltid hatt en sentral plass blant vitenskapene.

"Matematikken er vitenskapenes dronning", sa den store matematikeren Carl Friedrich Gauss (1777-1855), "Matematikken er den første av alle vitenskaper, og det beste middel mot all dumhet" sa den berømte forfatteren Leo Tolstoj (1828-1910). Av Albert Einstein ble matematikken beskrevet som de logiske ideers poesi.

Lenge hadde matematikken immidlertid en hovedsakelig akademisk betydning. Den greske filosofen Aristoteles (300 tallet f.kr), satte matematikken høyest i rang nettopp fordi den ifølge ham ikke hadde noen praktiske anvendelser. Her har ettertiden bevist at Aristoteles tok skammelig feil. Alt fra store bruer og fly til datamaskiner hadde vært fullstendig umulig uten inngående kjennskap til matematikk.

Det har vist seg at matematikken er et særdeles godt egnet til å beskrive den verdenen vi lever i, og mange sier derfor at matematikken er naturens språk.

I dette lynkurset får du en innføring i matematisk modellering, men også et innblikk i matematikkens historie og et utvalg av biografier om noen av våre største matematikere.

  1. Hva er matematisk modellering?
  2. Å lage en matematisk modell
  3. Eksempel: Antall bakterier i en gryte
  4. Eksempel: Når koker vannet?
  5. Prognose
  6. Regresjon 1
  7. Regresjon 2: hva betyr det at en kurve «passer til dataene»?
  8. Matematikkens historie 1: Matematikkens utvikling
  9. Matematikkens historie: Store matematikere
Hopp over bunnteksten