Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Eksempel: Når koker vannet?

Vi vil modellere koketiden til vann avhengig av mengden vann. Vi bruker en vanlig kokeplate og kjele og vann fra springen. Vi får følgende tall:

dL sekunder
1 200
2 400
3 680
4 1000
5 1021
6 1300

 

Vi kan nå tegne opp denne informasjonen. Vi måler dL på x-aksen og sekunder på y-aksen.

Vi kan nå bruke regresjon for å finne en funksjon som passer til disse dataene. Dette kan du for eksempel bruke GeoGebra til. Her ser vi at punktene ligger sånn ca på en linje, og vi bruker derfor en lineær funksjon.

Vi finner, ved hjelp av regneprogrammet, at funksjonen fx=219,51x-1,47 gir hvor lang tid det tar før vannet koker, der x er antall dL.

Denne funksjonen er altså modellen vår. Hvis vi ville bruke modellen i praksis, måtte vi nå gått i gang med å teste modellen. Har for eksempel variasjoner i temperaturen på vannet mye å si? Kan vi bruke modellen på andre plater? Hvis vi fant store avvik, måtte vi kanskje gått tilbake og endret modellen, eller begrenset område den kan brukes på.

Hopp over bunnteksten