Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Prognose

En prognose er en begrunnet gjetning/forutsigelse om hva som kommer til å skje i framtiden.

Man kan for eksempel si at prognosen til en pasient er at pasienten vil være frisk om to uker. En prognose baserer seg på tidligere data (i eksempelet her, data om andre pasienter med samme sykdom).

Hvis vi har to verdier der vi antar at den ene avhenger av den andre, kan vi lage prognoser. For eksempel alder og høyde. Tabellen under viser alder og høyde for 9 personer.

Alder Høyde
5 110
7 113
2 87
13 146
17 170
10 135
15 165
18 180
8 130

Vi vil ha en prognose for hvor høy en 11 år gammel person er, altså en gjetning basert på de tallene vi allerede har. De fleste regneark har innebygde funksjoner for PROGNOSE. Det programmet da gjør, er å finne en gjennomsnittlig relasjon mellom de to verdiene.

 På bildet over ser du hvordan du bruker PROGNOSE i Open Office Calc eller Excel.

I dette tilfellet får vi 139,76 cm for en 11-åring.

Programmet finner en funksjon fx=ax+b slik at for en hver x-verdi gir fx prognosen for y-verdien.

a og b i funksjonen avhenger av dataene og regnes ut på følgende måte:

La X og Y være gjennomsnittsverdien til henholdsvis x-verdiene og y-verdiene.

X=x1+x2++xnn,                Y=y1+y2++ynn
a=1nxi-Xyi-Yi=1nxi-X2,                b=Y-aX             

 

Du trenger ikke forstå disse funksjonene, men det de gjør er å minimere avstanden fra fx=ax+b til punktene. Dette kalles minste kvadraters metode.

Begrep

  • Prognose

    En prognose er en begrunnet gjetning/forutsigelse om hva som kommer til å skje i framtiden. For å lage en prognose ser man på data og prøver å finne ut det mest sannsynlige utfallet i framtiden.

Hopp over bunnteksten