Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Matematikkens historie 1: Matematikkens utvikling

Det er kanskje lett å tenke seg at det å telle og å drive med matematikk er en helt naturlig ting for oss mennesker. Det er det immidlertid ikke! Det er usikkert hvor tidlig mennesker begynte å telle, men noen mener det var for rundt 50 000 år siden. Hva betyr det å ikke kunne telle? Jo, det betyr at man ikke har noe begrep om antall. Hvis man ikke kan telle, har to epler og to appelsiner ingenting til felles, bortsett fra å være frukt. Mange samfunn har hatt ord for én og mange, eller én, to og mange.

Telling har stort sett blitt viktig når mennesker har bodd i større grupper og drevet med handel og liknende. Før det har det rett og slett ikke vært nok bruk for det!
Men selv etter at folk lærte (eller burde vi si fant opp?) å telle, var det mye som gjensto før man er der vi er i dag. Tallet null skulle det for eksempel ta lang tid før man fant opp, og det samme gjelder negative tall. For mens det er relativt lett å skjønne hva to epler og to appelsiner har til felles er det verre å se hva -2 egentlig skulle være for noe! Dette er spørsmål vi kanskje stilte oss da vi lærte matematikk, men som vi etterhvert bare godtar som sannheter.

Til høyre finner du noen spennende tekster om matematikkens historie. I artikkelen om stambrøker kan du lese om hvordan de gamle egyperne regnet med brøk. Du kan lære om det babylonske tallsystemet, eller lese om pytagoreerne. Artikkelen om tallet null gir en innføring i hvordan noen fant på noe så rart som et tall som betyr ingenting!

 

Hopp over bunnteksten