Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Multiplikasjon med brøk

Hvordan multipliserer vi brøk med brøk? Hva gjør vi når vi skal multiplisere en brøk med et helt tall?

Vi skal regne ut 2335.

La oss tenke at 23 og 35 er lengder i meter. Regnestykket 2335 representerer en arealutregning etter formelen lengde multiplisert med bredde. Det mørkeste arealet representerer arealet vi ønsker å regne ut.

23=6 gir antall ruter i "vårt areal" mens 35=15 gir totalt areal i figuren. Da er det fornuftig at brøken 615 er andelen av ruter i "vårt" areal i forholdet til alle rutene i figuren.

Regnestykket føres opp slik:

2335=2335=615=25 

Forstår du ikke den siste likheten, se Forkorte og utvide brøk.

Regel
Når to brøker multipliseres, multipliseres teller med teller og nevner med nevner.

 

Multiplikasjon av brøk med hele tall

Hvor mye melk kjøper vi hvis vi kjøper to små kartonger med melk og hver av kartongene inneholder 13 liter melk? Her må vi finne ut hvor mye to ganger 13 liter er. Utregningen ser ut som

213=13+13=23

Husk at et helt tall alltid kan skrives om til en brøk med nevner lik 1. I dette tilfellet ser utregningen som

 213=2113=2113=23

Regel
Når en brøk mulitpliseres med et helt tall, multipliseres bare telleren med det hele tallet.

 

Eksempel

Du åpner testamentet etter onkel Alf og der står det at du arver 25 av formuen. I følge testamentet har Alf 3 millioner kroner på bankkontoen. Hvor mye arver da du?

I regnestykket spør vi hvor mye 25 er av 3 eller 253.
Utregning gir med benevning

253 millioner kr = 235 millioner kr =65 millioner kr 

 


I dette eksemplet er det naturlig å ikke gi svaret som brøk, men heller som desimaltall. Vi vil da dele 6 på 5 og få svaret at arven ble på 1,2 millioner kroner (1 200 000 kroner).

Del på Facebook

Del på Facebook

Begrep

 • Areal

  Areal kalles også for flatemål eller flateinnhold og angir hvor stor en flate er.
  Noen måleenheter for areal er m2, dm2 og cm2.

 • Brøk

  Brøk

  Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

  Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

 • Heltall

  Heltall er de tallene vi oftest teller: 0, 1, 2, 3, 4... De hele tallene inkluderer også de negative tallene; -1, -2, -3...

  Symbolet for mengden av hele tall er ℤ.

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buede. Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Multiplikasjon

  Å multiplisere er det samme som gjentatt addisjon, ofte kalt "ganging".

  Regneoperasjonen 3 · 4 = 12 kalles en multiplikasjon, og sier at vi skal legge sammen tallet 3 fire ganger, eller at vi skal ta tallet 4 og addere dette med seg selv 3 ganger.

  Produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i.

  Eksempel: 3 · 4 = 12 og 4 · 3 = 12

  Tallene 3 og 4 kalles faktorer, og resultatet kalles et produkt.
  Mellom faktorene skrives multiplikasjonstegn (·).

 • Nevner

  Tallet som står under brøkstreken i en brøk.
  Nevneren forteller hvor mange like deler det hele er delt opp i.

  Eksempel : 37. Tallet 7 er nevneren.

 • Teller

  Tallet eller uttrykket som står over brøkstreken i en brøk.
  Telleren forteller hvor mange brøkdeler som skal telles med.

  Eksempel: I brøken 59, er det 5 som er telleren. 9 kalles nevner.

Hopp over bunnteksten