Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Brøk

En 

Brøk

Brøk

Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

brøk
er forholdet mellom del og helhet.

Tallet over streken i en brøk (telleren) forteller hvor mange like deler vi har.

Streken heter brøkstrek.

Tallet under brøkstreken i en brøk (nevneren) forteller hvor mange like deler det finnes i alt.

Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller en hel deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form.

 

Hvor mye kan du om brøk? Ta en rask test her!

MatRIC: Brøkregning


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begrep

 • Brøk

  Brøk

  Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

  Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

 • Brudden brøk

  En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.

  Eksempel: 235

 • Ekte brøk

  En brøk der telleren har mindre verdi enn nevneren.


  Eksempel: 58

 • Fellesnevner

  Brøker med ulik nevner kan utvides slik at begge brøkene får samme nevner. Denne nevneren kalles fellesnevneren til brøkene.

  Eksempel: 221+16=442+742, 42 er fellesnevner for disse to brøkene.

 • Likeverdige brøker

  Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker.

  Eksempel: 25 og 615 er likeverdige brøker, fordi 25=615=0,4.

 • Stambrøk

  En stambrøk er en brøk der teller er lik en.

  Eksempel: 12, 17, 11000

 • Uekte brøk

  En brøk der teller er større enn eller lik nevner.

  Eksempel: 52 er en uekte brøk.

 • Utvide brøk

  Å utvide en brøk betyr å multipliseres teller og nevner med samme tall. Brøken beholder samme verdi.

  Eksempel: 37 er utvidet til 614, fordi 3272=614

Hopp over bunnteksten