Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Funksjonsdrøfting

En ny smarttelefon varierer varierer i pris over tid. Prisen kan beskrives ved en funksjon pt.

            pt=-0,3x3+2x2-3x+5   for x0,5.

Noen spørsmål vi kan være interessert i å stille oss er

 1. Når er pt voksende og avtagende? Dette kalles å drøfte monotoniegenskapene til pt.
 2. Når er pt høyest? Når er pt lavest? Dette kalles å finne topp- og bunnpunktene til funksjonen.
 3. Når er prisveksten (veksthastigheten til funksjonen) størst og minst? Dette kalles å finne vendepunktene til pt.

Dette er det funksjonsdrøfting dreier seg om. Det viser seg at vi kan besvare de to første spørsmålene ved å studere den deriverte. Det siste kan vi besvare ved å studere den andrederiverte.

 I dette lynkurset går vi gjennom følgende:

 1. Fortegnslinja 1
 2. Fortegnslinja 2 - to eksempler
 3. Fortegnslinja 3 - funksjoner bestående av flere faktorer
 4. Monotoniegenskaper
 5. Topp- og bunnpunkter
 6. Kritiske punkter
 7. Krumningsegenskaper
 8. Vendepunkter og vendetangenter

 

 

 

Hopp over bunnteksten