Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Funksjoner (del II)

Funksjoner beskriver størrelser som varierer med hverandre. For eksempel kan vi tenke oss hvordan aksjekursene varierer med tiden, hvordan temperaturen utvikler seg utover en dag og så videre. Ulike fenomener kan beskrives ved hjelp av ulike typer funksjoner, så vi må kunne mye om funksjoner, slik at vi kan bruke dem i de rette sammenhengene. Hvordan oppfører ulike funksjoner seg? Hvordan kan vi studere denne oppførselen?

Definisjon. Funksjon

En funksjon er en regel som til ethvert element i en mengde (definisjonsmengden) tilordner ett og bare ett element i en annen mengde.

Vi arrangerer en quiz for 30 lag. Regelen som til hvert lag i mengden av 30 lag tilordner plasseringen laget får, er en funksjon, siden hvert lag bare kan ha én plassering. Regelen som til hvert tall mellom 1 og 30 tilordner laget som fikk denne plasseringen er imidlertid ikke nødvendigvis en funksjon, siden en plassering kan deles av flere lag.

MatRIC: Funksjonsbegrepet


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

I dette lynkurset finner du en innføring i det mest grunnleggende å vite om funksjoner. Senere kan det være en god idé å se videre på lynkurs i funksjonsdrøfting, absoluttverdi, derivering, integrasjon og andre. Hvis du vil ha en avveksling kan du se på videoen vi har lagt ut på slutten av lynkurset.

 1. Definisjons- og verdimengde
 2. Grafen til en funksjon
  1. Hvordan tegner vi en funksjon?
 3. Delte funksjoner og kontinuitet
  1. Hva vil det si at en funksjon er kontinuelig?
  2. Kan en funksjon ha et hopp?
 4. Typer av funksjoner
 5. Å bygge funksjoner
 6. En video om funksjoner

 

 

 

Hopp over bunnteksten