Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Trigonometri

I dette lynkurset skal vi se på

Trigonometri

Læren om forholdet mellom vinkler og sider i en trekant. De trigonometriske funksjonene sinus og cosinus er de viktigste redskapene i denne teorien.

trigonometri
. Dette er en klassisk del av matematikken hvor man studerer forholdene i en trekant. Så tidlig som på 500-tallet ble grunnleggende trigonometriske teknikker brukt for å gjøre beregninger i astronomi. Teknikkene ble riktignok ikke mye brukt før på 1500-tallet, hvor trigonometriske teknikker ble brukt til å lage nøyaktige kart av større områder.

Teknikker fra trigonometri dukker opp i nesten alle deler av matematikk. Mange av funksjonene vi skal definere har noen spesielle egenskaper: de er blant annet periodiske. Slike funksjoner viser seg å være svært nyttige til å modellere diverse fenomen i matematikk, fysikk, økonomi og så videre. Her skal vi først se på de grunnleggende definisjonene, for så å se hvordan vi kan anvende trigonometriske funksjoner i praktiske situasjoner.

MatRIC: Trigonometri


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC
 

Hopp over bunnteksten