Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Abels hjørne

Hver dag i 2002 (Abel-året) ble det publisert to matematiske oppgaver på baksiden av Dagbladet. Disse oppgavene ble produsert ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Oppgavene er delt inn i to kategorier; 1-er oppgaver og 2-er oppgaver. 1-er oppgavene er lettere, mens 2-er oppgavene krever noe mer tankevirksomhet. Til de aller fleste oppgavene er det satt opp flervalgsalternativer. Det er skrevet løsningsforslag til hver oppgave. Løsningsforslagene finner du fortløpende i tekstene.

Oppgavene passer for matematikkinteresserte som liker litt utfordringer.

Eksempel på 1-er oppgaver 

Fra uke 30:
Per er i butikken og skal kjøpe frukt. En appelsin koster 3 kroner, en banan koster 2 kroner, og et eple koster 1 krone. Per skal kjøpe for nøyaktig 10 kroner. På hvor mange måter kan han gjøre dette?

A) 8  B) 10  C) 14  D) 20  E) 36

Fra uke 44:
Hvor mange trekanter finnes det i denne figuren?

 A) 15  B) 17  C) 18  D) 19  E) 20

Eksempel på 2-er oppgaver

Fra uke 4:
En gruppe advokater og en gruppe leger er samlet. Gjennomsnittsalderen blant legene er 35 år, mens gjennomsnittsalderen blant advokatene er 50 år. Det totale gjennomsnittet er 40 år. Hva er forholdet mellom antall leger og antall advokater?

A) 3:2  B) 3:1  C) 2:3  D) 2:1  E) 1:2

Fra uke 7:
Trekanten på figuren har sidelengder 3, 4 og 5. Hva er radius i sirkelen?

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten