Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Sudoku

Kryss ut-metoden

eksempel Sudoku-brett

Med denne metoden går vi på en måte den motsatte veien. Vi krysser ut, eller eliminerer, de tallene det ikke kan være, slik at vi står igjen med bare de tallene det kan være.

Hvilken rute i rektangel 1 skal tallet 2 stå i?

Vi ønsker å plassere tallet 2 i rektangel 1. Siden 2 allerede står i rad 1 er det ikke plass til flere 2-tall der. Men tallet 2 står også i kolonne nr. 3, så der er det heller ikke plass til flere 2-tall. Kryss ut rad 1 og kolonne 3. Nå er det bare en ledig plass igjen i rektangel 1, nemlig rute (2,2). Det betyr at 2-tallet må stå i rute (2,2).

Løsning:

eksempel Sudoku-brett
Hopp over bunnteksten