Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Sudoku

Tips og strategier

Du har kanskje allerede oppdaget at det lønner seg å tenke på rader, kolonner og rektangler samtidig. For at vi enklere skal kunne orientere oss på brettet skal vi beskrive hver rute med to tall. Det første tallet forteller hvilken rad ruten ligger i, og det andre tallet forteller hvilken kolonne den ligger i.

eksempel Sudoku-brett

Som et eksempel betyr (4,5) ruten som ligger i rad 4 og kolonne 5. På brettet til høyre har vi satt nummer på radene og kolonnene og markert rute (4,5) med mørkere farge.

eksempel Sudoku-brett

På tilsvarende måte gir vi hvert rektangel et nummer. I stedet for å si rektangelet som ligger øverst til venstre, kaller vi dette rektangelet for rektangel 1. De seks rektanglene inndeles som figuren til høyre under.

I de aller fleste tilfellene er det mulig å plassere alle tallene i sudoku ved hjelp av logisk tenking. Det er derfor viktig å kjenne til metoder for å finne hvilke tall som hører hjemme hvor. Det finnes mange forskjellige metoder. Vi har valgt ut fire metoder som vi mener vil hjelpe deg både med å komme i gang og underveis i spillet:

Hopp over bunnteksten