Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

lg(x+2) = 2lg(x)

Spørsmål:

Karina, 16

Hva blir x ilg(x+2)=2lgx?

Svar:

Hei, Karina!

Det første vi må gjøre, er å skrive om den høyre siden av likningen. For å gjøre dette, vil vi bruke 

lgab=blga

Likningen ser da ut som

lg(x+2)=lgx2

Dette er den vanlige logaritmen og nå vil vi bruke følgende

10lga=a

Da har vi at

10lg(x+2)=10lgx2

x+2=x2

x2x2=0

Nå har du en vanlig andregradslikning. Løs denne likningen, men husk på å sjekke svarene du får. Det er ikke sikkert at begge verdiene av x er svar på oppgaven.

Vennlig hilsen,
Oraklet