Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva betyr ordet algebra?

Spørsmål:

Greger, 10

Hva betyr ordet algebra?

Svar:

Hei, Greger!

I  boken "Matematisk etymologi - med historiske kommentarer" av Ragnar Solvang finner vi følgende forklaring:

"algebra har sin opprinnelse i et ord i tittelen på en bok skrevet av den arabiske matematikeren Mohammad ibn Mûsâ al-Khwârizmî (ca. 780-850). Boken het al-Kitab al-mukhatasar fi hisâb al-jabr wa'l-muqâbalah, og det er ordet al-jabr som gjennom latinsk tilpasning er blitt til vårt algebra. Ordet al-jabr betyr sammensetning, gjenoppretting, og har også vært brukt om kunsten å spleise benbrudd. En algebraiker var en lege"

Fra tidlig av ble ordet algebra brukt i forbindelse med likninger og har blitt oversatt med "læren om ligninger". I dag er skolens algebra brukt til å beskrive manipulasjon av bokstavuttrykk og løsing av ligninger.

Vennlig hilsen,
Oraklet